ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกบรรจุถังดับเพลิง

บรรจุถังดับเพลิง

บรรจุถังดับเพลิงราคา

ส่วนสำคัญของการตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงของคุณคือการพิจารณาว่าจะวางอุปกรณ์ไว้ที่ใดและจะแก้ไขอย่างไร อุปกรณ์บางอย่างจะมาพร้อมกับขายึดที่ให้มา แต่สำหรับเครื่องอื่นๆ คุณจะต้องซื้อแท่นยึดถังดับเพลิงแยกต่างหาก อยู่นอกเหนือขอบเขตของบทความนี้ที่จะกล่าวถึงจำนวนบรรจุถังดับเพลิงที่คุณควรมีสำหรับที่ทำงานของคุณ หรือประเภทที่คุณต้องการ ดังนั้น ให้เราถือว่าคุณมีอุปทานของจำนวนและประเภทของเครื่องใช้ที่ถูกต้อง และตอนนี้ คุณต้อง ไปเกี่ยวกับการวางพวกเขาที่พวกเขาต้องการ

บรรจุถังดับเพลิงที่จะทิ้งถังดับเพลิงไว้ที่ไหนสักแห่ง

ไม่มีการป้องกัน อาจถูกกระแทกและเสียหาย หรือเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งที่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถพบได้ในกรณีฉุกเฉิน ควรยึดเครื่องดับเพลิงทั้งหมดเข้าที่โดยใช้ขายึดถังดับเพลิงที่เหมาะสม หรือขาตั้งหรือตู้พิเศษ (เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในภายหลัง) เป็นมาตรฐานอังกฤษที่อุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดติดตั้งบนผนังหรือขาตั้งที่เหมาะสม ควรวางถังดับเพลิงบนเส้นทางหลบหนี ในสถานที่ที่เห็นได้ชัดเจนซึ่งผู้คนสามารถมองเห็นได้ง่าย

หากจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง ต้องใช้ป้ายที่เหมาะสมเพื่อเน้นว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าสถานที่ที่ดีที่สุดในการวางถังดับเพลิงคือที่ใด ให้ลองคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากเกิดเพลิงไหม้ หากคุณกำลังหลบหนีจากไฟไหม้ในอาคารของคุณ บรรจุถังดับเพลิงอยู่ที่ไหน เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นและไปถึงได้โดยไม่เบี่ยงเบนไปจากเส้นทางหลบหนีของคุณ ตำแหน่งของพวกเขาควรส่งเสริมให้ผู้คนไปทางทางออกแทนที่จะดึงกลับเข้าไปในอาคารนอกจากนี้ยังเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับบรรจุถังดับเพลิงบริเวณที่อยู่ถัดจากจุดเรียก

เพื่อให้สามารถส่งเสียงเตือนก่อนดับไฟได้

สำหรับถังดับเพลิงที่จัดเตรียมไว้เพื่อครอบคลุมความเสี่ยงเฉพาะ บรรจุถังดับเพลิงต้องอยู่ใกล้กับความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น เครื่องดับเพลิงเคมีแบบเปียกสำหรับห้องครัวที่มีหม้อทอดไขมันลึก อย่างไรก็ตาม พึงระลึกไว้เสมอว่าบรรจุถังดับเพลิงดังกล่าวยังคงสามารถเข้าถึงได้หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ในตัวอย่างข้างต้น คุณจะต้องไม่วางถังดับเพลิงในที่ที่คุณอาจเข้าถึงไม่ได้หากหม้อทอดไขมันเกิดไฟไหม้ เป็นหลักการที่ดีที่จะบอกว่าคุณไม่ควรต้องเดินทางมากกว่า 30 เมตรจากที่ใดก็ได้ในที่ทำงานของคุณเพื่อไปยังถังดับเพลิง ระวังอย่าติดตั้งถังดับเพลิงในที่ที่อาจโดนความร้อน

บรรจุถังดับเพลิงส่วนใหญ่จะทำเครื่องหมายด้วยอุณหภูมิในการทำงานที่ปลอดภัย ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บไว้ภายในช่วงดังกล่าว เครื่องดับเพลิงส่วนใหญ่สามารถติดตั้งกับผนังได้โดยใช้ขายึดถังดับเพลิง ควรยึดโครงยึดเพื่อให้ที่จับถังดับเพลิงอยู่ห่างจากพื้นประมาณ 1 เมตร ควรติดป้ายระบุเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมเหนือเครื่องทันที สิ่งเหล่านี้ระบุประเภทของเครื่องดับเพลิงและเน้นตำแหน่งของมัน ถังดับเพลิงบางชนิดอาจมีน้ำหนักมาก ดังนั้นคุณจึงต้องใช้ผนังทึบเพื่อยึดกับโครงยึด และอุปกรณ์ยึดที่เหมาะสมกับสิ่งของที่ต้องรับน้ำหนักมาก