ผู้ให้บริการพลาสติกพาเลทให้การสนับสนุนด้านลอจิสติกส์

 

การดำเนินงานคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าเป็นงานที่ซับซ้อน หลายร้อยสิ่งที่แตกต่างกันประกอบด้วยการดำเนินการเหล่านี้ รวมถึงการกำจัดของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การกำจัดของเสียภายในอุตสาหกรรมคลังสินค้าถือเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญและอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมจำนวนมาก ซึ่งทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น การค้นหาการสนับสนุนด้านลอจิสติกส์ด้วยโปรแกรมพลาสติกพาเลทที่เหมาะสมสามารถช่วยลดต้นทุนเหล่านี้และรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น พลาสติกพาเลทมีค่าใช้จ่ายเท่าไรในแง่ของการกำจัดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม? อันที่จริง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดอายุของพาเลท โดยเริ่มจากการก่อสร้าง

ตัวอย่างเช่น พลาสติกพาเลทใช้ทรัพยากรมหาศาล

ในขณะที่พาเลทไม้แบบใช้ซ้ำได้ซึ่งทำจากไม้ใช้ทรัพยากรใหม่เพียงเล็กน้อย อันที่จริง พาเลทไม้ถูกสร้างขึ้นจากเศษไม้ซึ่งหาทางไปฝังกลบได้ทั่วประเทศ เห็นได้ชัดว่าพาเลทไม้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับบริษัทต่างๆ ที่มองหาวิธีลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพียงเพราะต้นไม้ไม่ได้โค่นเพื่อสร้างมันขึ้นมา   ข้อดีอีกประการหนึ่งที่ผู้ให้บริการสนับสนุนด้านลอจิสติกส์เสนอให้คือในแง่ของเครือข่ายการจัดจำหน่าย การดึงพลาสติกพาเลทที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

การนำพาเลทกลับมาใช้ใหม่มีความสำคัญมาก พลาสติกพาเลทเหล่านั้นกลับคืนสู่การใช้งานในพื้นที่ (รอบจุดจัดส่ง) แทนที่จะถูกส่งกลับไปยังศูนย์กลางเพื่อการจัดวางใหม่ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากรถบรรทุกขนส่ง ตลอดจนลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งพาเลทเหล่านี้ พลาสติกพาเลทแบบใช้ซ้ำได้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าพาเลทแบบทางเดียว พาเลทไม้ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพียงเพราะสามารถซ่อมแซมได้ง่ายเมื่อสิ้นสุดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ไม้รีไซเคิลแล้วนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยลดจำนวนพาเลทใหม่ที่ผลิตขึ้น

รวมทั้งลดความจำเป็นในการทิ้งพลาสติกพาเลท

แน่นอนว่าการลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซไอเสียยังเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านลอจิสติกส์   แน่นอนว่าการหาผู้ให้บริการโปรแกรมพลาสติกพาเลทที่เหมาะสมจำเป็นต่อการได้รับผลประโยชน์เหล่านี้ ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเลือกผู้ให้บริการที่มีฐานในประเทศซึ่งสามารถให้บริการสถานที่ทั้งหมดของคุณได้ เพื่อให้แน่ใจว่าพาเลทที่ขายคืนให้กับผู้ให้บริการจะนำไปใช้ในพื้นที่

แทนที่จะส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์ คุณจะต้องหาผู้ให้บริการที่เป็นเจ้าของพาเลทของตัวเอง แทนที่จะทำงานกับคนกลาง การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของคุณ ในขณะที่การค้นหาการสนับสนุนด้านลอจิสติกส์ที่เหมาะสมสำหรับคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง การรวมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันสามารถทำได้ง่ายเมื่อคุณพบผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการพลาสติกพาเลทของคุณ มองหาผู้ให้บริการที่เสนอการส่งมอบ รวมถึงสินค้าคงคลังที่จัดการโดยผู้ขายเพื่อช่วยเพิ่มเงินออมของบริษัทของคุณ

พลาสติกพาเลท

พลาสติกพาเลท ราคา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.dino-plus.com/th/why-dino-dino-plus