Daily Archives: 05/03/2022

บริษัทรักษาความปลอดภัยและความสัมพันธ์

อำนาจของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและบริษัทรักษาความปลอดภัยมีจำกัด ซึ่งทำให้จำเป็นต้องร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่จำกัดอยู่ที่การป้องกันอาชญากรรมโดยการมองเห็นและระแวดระวัง การสังเกตและการรายงาน หากอาชญากรรมอยู่ในระหว่างดำเนินการหรือได้กระทำความผิด ควรเรียกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทันทีพร้อมรายงานโดยละเอียดและเฉพาะเจาะจง ไม่เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเข้าหาและจับกุมผู้กระทำความผิด

บริษัทรักษาความปลอดภัยเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงนั้น

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่พยายามแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำให้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายโดยไม่จำเป็น และทำให้บริษัทรักษาความปลอดภัยและลูกความรับผิดเพิ่มขึ้น บริษัทรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมอบหมายการจับกุมและการเผชิญหน้าของอาชญากรให้กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น ในหลายกรณี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานในธนาคาร

บริษัทรักษาความปลอดภัยและสถานที่อื่นๆ ที่ตำรวจจะตอบสนองต่อรายงานอาชญากรรมอย่างรวดเร็ว ในกรณีอื่นๆ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทำงานในศูนย์การค้าและพื้นที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งการก่ออาชญากรรมนั้นไม่รุนแรงนัก เช่น การลักขโมย การขอทาน และความโกลาหลในครอบครัว โดยปกติการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นจะลังเลที่จะตอบสนองต่ออาชญากรรมดังกล่าวทันที เนื่องจากพวกเขาไม่ว่างและมีทรัพยากรจำกัด

พวกเขาจะตอบสนองต่ออาชญากรรมที่น้อยลง

เมื่อพวกเขามีเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ และไม่มีงานเร่งด่วนอื่นใดที่ใกล้เข้ามาแล้ว ในหลายกรณี ตำรวจจะตอบโต้อย่างลังเล เพราะการขอทานและการเร่ร่อนเป็นเรื่องธรรมดาในบางเมืองที่ตำรวจไม่สามารถควบคุมได้ หากตำรวจตามล่าผู้กระทำความผิดแต่ละคนจริง ๆ พวกเขาจะไม่มีเวลาและทรัพยากรสำหรับสิ่งอื่นใด เป็นความรับผิดชอบของที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและบริษัทรักษาความปลอดภัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น วันแรกที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเริ่มให้บริการ ณ ที่ตั้งใหม่ ควรแจ้งให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ทราบ บริษัทรักษาความปลอดภัยควรแนะนำตนเองกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะทำให้การสื่อสารดีขึ้นในอนาคต และที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาจได้รับข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ ความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยปรับปรุงเวลาตอบสนองในกรณีที่ตำรวจถูกเรียกตัวและปรับปรุงความสนใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมอบให้กับทรัพย์สินเฉพาะเมื่อพวกเขาทำการลาดตระเวนตามปกติ เพิ่มเติม http://candcguard.com/