Daily Archives: 01/30/2023

กระบอกลมเป็นโมดูลสุดท้ายในการควบคุมอากาศอัด

กระบอกลมได้รับการยอมรับว่าเป็นโมดูลสุดท้ายในการควบคุมอากาศอัดแบบนิวเมติก กระบอกลมหรือในระบบไฟฟ้าใดๆ กระบอกลมหรือกระบอกลมเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานลมอัดเป็นพลังงานกลหรือพลังงานอัตโนมัติตามปกติ พลังงานกลนี้สร้างการเคลื่อนที่เชิงเส้นหรือแบบหมุน ด้วยวิธีนี้ กระบอกลมกระบอกลมจะทำงานเป็นแอคชูเอเตอร์ในระบบนิวแมติกส์ใดๆ ดังนั้นจึงถูกระบุว่าเป็นแอคชูเอเตอร์เชิงเส้นแบบนิวแมติกส์

กระบอกสูบลมประกอบด้วยเหล็กกล้าหรืออาจเป็นลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม กระบอกลมแกนลูกสูบ ภาชนะกระบอกสูบ และรวมถึงฝาครอบปลาย เมื่ออากาศอัดเคลื่อนเข้าสู่กระบอกลม อากาศจะเคลื่อนไปข้างหน้าจนถึงลูกสูบตามความยาวของกระบอกลม อากาศอัดหรือขดลวดซึ่งอยู่ที่ส่วนปลายของกระบอกสูบจะเคลื่อนลูกสูบกลับ วาล์วเป็นวาล์วที่ควบคุมการไหลเข้าของอากาศอัดไปยังกระบอกสูบผู้ผลิตกระบอกลมมักจะสร้างกระบอกลมที่จำเป็นสองประเภท

กระบอกสูบนิวแมติกแบบไบนารีทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนที่

การทำงานเดี่ยวและการทำงานแบบไบนารี กระบอกสูบที่ทำหน้าที่เดี่ยวสามารถดำเนินการกิจกรรมในทิศทางเดียวได้ กระบอกลมแบบทำงานเดี่ยวมีแรงดันอากาศที่ด้านหนึ่งของหน้าแปลนลูกสูบ ส่งแรงและการเคลื่อนที่ กระบอกลมและคอยล์ส่งกำลังส่งกลับหลังปล่อยแรง กระบอกสูบแบบทำงานเดี่ยวต้องการปริมาณอากาศเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณอากาศที่ใช้โดยกระบอกสูบแบบไบนารีสำหรับรอบการทำงานใดๆ หนึ่งรอบ กระบอกลมนิวแมติกแบบไบนารีทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ในสองทิศทางร่วมกัน โดยมีแรงกดทั้งสองด้าน เมื่อกระบอกสูบถูกกดออกในทิศทางเดียว

อากาศอัดจะเคลื่อนกลับในทิศทางเพิ่มเติม กระบอกลมท่อส่งอากาศต่อเนื่องกันที่ปลายทั้งสองด้านของกระบอกสูบให้อากาศอัดระบบนิวแมติกสร้างกลุ่มแรงดันเชิงเส้นขนาดใหญ่และประกอบด้วยอินพุต คอร์ส และเอาต์พุต ในกรณีนี้ อินพุตจะทำหน้าที่เป็นอากาศอัดจากคอมเพรสเซอร์หรือจากปั๊มมือ หลักสูตรนี้เป็นอุปกรณ์ควบคุมซึ่งส่งอากาศไปยังปลายแท่งหรือด้านล่างของภาชนะและเอาต์พุตคือแกนลูกสูบที่กำลังขยายหรือถอนออก กระบอกลมระบบนิวแมติกส์ใช้ในการเคลื่อนย้าย ดึง และยก และสำหรับประตูเปิด/ปิดอื่นๆ ในการจัดการและแปรรูปวัสดุ พวกเขายังสามารถถือ

คุณสามารถเลือกเพื่อตรวจจับตำแหน่งของโหลดได้เองโดยใช้สวิตช์

หยิบ และวางวัสดุหรือชิ้นส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตหล็กเส้น เหล็กสแตนเลส เหล็กเส้นโครเมี่ยมโดยปกติแล้ว เมื่อขนาดรูของกระบอกสูบใหญ่ขึ้น รูปแบบที่เลือกใช้จะเป็นประเภทที่ซ่อมแซมได้ เนื่องจากจะต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อกระบอกสูบ ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจึงกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงของต้นทุนโดยรวมกระบอกลมนิวเมติกส์ เป็นเรื่องยากที่จะตื่นเต้นกับการพยายามซ่อมกระบอกสูบราคา $80.00 เมื่อชิ้นส่วนมีราคา $30.00

และคนงานจะใช้เวลาสองชั่วโมงในการซ่อมกระบอกลม ในทางกลับกัน หากกระบอกสูบมีราคา 500.00 ดอลลาร์ ก็อีกเรื่องหนึ่งสวิตช์เอฟเฟกต์ฮอลล์ โพเทนชิโอมิเตอร์เชิงเส้น หรือคุณสามารถเลือกเพื่อตรวจจับตำแหน่งของโหลดได้เองโดยใช้สวิตช์ระยะใกล้แบบบาร์เรลที่ติดตั้งเพื่อให้สวิตช์ “ทำให้” เป็นโหลด ตัวเองมาถึง สอบถามที่ https://www.stnc.co.th/th/products/pneumatics/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A1-tgc-sc-standard-air-cylinder-pneumatic-cylinder-airtac